Wednesday, July 3, 2013

Thursday of the 13th Week in Ordinary Time (Year C)


Mateo 9:1-8. Unsa may makaparalisa sa tawo? Labaw sa sakit nga lawasnon, ang makapaangol sa tawo mao ang sakit nga espirituhanon. Ang sala makaparalisa sa kasingkasing ug hunahuna. Tungod niini maglisod kita sa pag-alagad ug paghigugma sa usag-usa. Pananglitan, ang tawo nga bintahoso ug laog dili makatabang sa may panginahanglan, ug ang tawo nga adunay kerida dili makahatag og saktong pagtagad sa iyang pamilya. Aron kita makalingkawas sa talikala sa sala, gikinahanglan nato ang makaluwas nga gahum ug pasaylo sa Ginoo. Sama sa mga tawo nga nagdala sa ilang kauban nga paralitiko ngadto kang Jesus, magtinabangay kita sa pagdala sa usag-usa ngadto sa Dios aron maato ang kaayohan ug kapasayloan.