Friday, January 20, 2017

FRIDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 3:13-19. KINSA MAN ANG GIPILI SA GINOO PARA MAG-ALAGAD? Sa pagsugod og sangyaw sa Maayong Balita, si Kristo nagdapit og mga tawo nga makig-uban ug motabang kaniya. Ang iyang gipangdapit mga ordinaryong tawo, dili mga adunahan, dili tag-as og kahibalo, ug dili usab gamhanan. Gipili sila dili tungod sa ilang abilidad ug katakos kondili tungod sa ilang pwedeng mahimo uban kang Kristo. Kon ang Dios magtawag kanato sa pagpangalagad, dili kita angay’ng modumili tungod lamang sa atong mga kahuyang ug kakulangon. Ang Ginoo maoy maghatag kanato’g katakos, maghimo kanatong epektibo, ug maghatag kanato’g kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa katawhan. Si Joel Osteen nag-ingon, “God wants to use you in spite of your weaknesses. If God chose to use perfect people only, He’d have no one to use.”

No comments: