Tuesday, January 31, 2017

WEDNESDAY OF THE 4TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 6:1-6. UNSA MAN ANG ESTADO SA MGA KABOS DIHA SA KATILINGBAN SA DIOS? Tungod sa pagka-ordinaryo sa iyang pamilya ug tungod kay siya usa lamang ka karpentero, si Hesus wala tuohi sa Iyang tagilungsod. Kining sayop nga batasan anaa gihapon sa atong katilingban karon. Daghan kanato adunay pagpihig sa mga inila, dato ug edukado, apan walay pagsalig sa mga ordinaryong tawo, kabos, ug walay grado. Apan, sa mga mata sa Ginoo, ang tawo dili pagahukman pinaagi sa iyang dungog, bahandi, o edukasyon, kondili pinaagi sa iyang kasingkasing (1 Samuel 16:7). Ang pagkadato ug pagkapobre dili kwentahon sa porma ug kwarta kondili sa kaayo ug gugma. Adunay usa ka Scottish Proverb nga nagkanayon: “Do not judge by appearances; a rich heart may be under a poor coat.”

No comments: