Wednesday, January 11, 2017

THURSDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 1:40-45. TINUOD BA NGA ANG SAKIT USA KA SILOT GIKAN SA DIOS? Sa panahon ni Hesus ang mga sanlahon giisip nga hugaw kaayo ug dakong makasasala. Ang ilang kahimtang gitan-aw nga silot gikan sa Dios. Gidid-an sila nga moduol sa mga tawo aron dili makatakod ug dili makahimong hugaw sa uban. Apan si Kristo wala mosunod ning maong mentalidad. Gani, gitugotan niya ang usa ka sanlahon nga moduol kaniya. Iya kining gihikam ug giayo sa iyang sakit – usa ka pagpakita nga ang sanlahon wala isalikway sa Dios. Nindot kini nga mensahe alang sa mga masakiton. Dili nila angay’ng isipon nga sila gipanghimara-ot sa Ginoo. Kon duna man silay sala, mangayo sila’g pasaylo. Apan, hunahunaon nila nga sila duol sa kasingkasing sa Dios ug gusto niya nga sila mapasaylo ug mamaayo.

No comments: