Wednesday, January 11, 2017

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


HEBREO 2:14-18. MAKASABOT BA KAHA ANG DIOS SA KAHIMTANG SA TAWO? Usahay dili malikayan nga makapangutana kita niini, ilabina sa mga panahon nga kita hari-an sa atong pagkatawhanon. Pananglitan, masabtan ba kaha sa Dios nga usahay init ang atong ulo tungod kay aduna kitay gibati sa lawas, o tungod kay daghan kitag problema? Masabtan ba kaha sa Dios nga dili kita makapasaylo dayon tungod kay kita nasakitan pag-ayo sa gibuhat sa laing tawo? Ang Sulat ngadto sa mga Hebreo nagtudlo nga ang Ginoong Hesus makasabot sa atong kahimtang ug gusto niya kitang tabangan. Gipili niya nga mahimo siyang sama kanato sa tanang paagi, gawas sa pagpakasala, aron mahimo siyang panig-ingnan sa kamatinumanon ug kamaloloy-on. “Because he himself suffered when he was tempted, He is able to help those who are tempted.”

No comments: