Thursday, January 26, 2017

THURSDAY OF THE 3RD WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 4:21-25. UNSA MAY KALAINAN SA PAGPANGHAMBOG UG SA PAGMODELO? Ang tawo nga manghambog magbuhat og maayo atubangan sa mga tawo aron daygon. Ang iyang pagmatarong dili tininuod ug dili mohangtod. Mag-alagad lamang siya kon adunay magtan-aw kaniya; kon wala, dili siya magpakabana. Samtang ang tawo nga magmodelo magbuhat og maayo aron ang mga tawo makat-on sa pagdayeg sa Ginoo. Ang iyang pagbinuotan kinasingkasing ug makanunayon. Magserbisyo siya bisan walay mga tawo tungod kay nasayod siya nga adunay nagtan-aw nga Ginoo. Sa ebanghelyo karon gidasig kita ni Hesus sa pagpakita sa atong kahayag ug katarong ngadto sa kalibotan dili aron manghambog kondili aron mahimong maayong panig-ingnan sa tanang katawhan. Nindot ang giingon: “Aspire to inspire before you expire.”

No comments: