Friday, January 20, 2017

SATURDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 3:20-21. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSUNOD SA KABUBUT-ON SA DIOS? Sa dihang si Hesus nagsugod sa pagbuhat sa misyon nga gisangon kaniya sa Langitnong Amahan, nasinati niya ang pagbiay-biay gikan sa iyang mga kaparyentihan. Ang ebanghelyo nagsaysay nga buot nilang sikopon si Hesus tungod kay nagtoo sila nga siya nawad-ag saktong panghunahuna. Labing siguro sakit kaayo para kang Hesus nga ang iya mismong mga kadugo wala makasabot sa iyang gibuhat. Kon kita magmatinud-anon sa atong pagka-anak sa Dios, aduna usay mga tawo nga dili makasabot kanato. May malipay, apan dili kalikayan nga aduna usay masilo. Bisan pa man niini, gidasig kita sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios tungod kay matod pa sa usa ka magsasangyaw: “The cost of discipleship is high. But the cost of non-discipleship is even higher.”

No comments: