Sunday, January 1, 2017

JAN 2 WEEKDAY OF THE CHRISTMAS SEASON


JUAN 1:19-28. UNSAON MAN NATO PAGDAWAT ANG MGA PASIDUNGOG SA MGA TAWO? Ang mga tawo nagtan-aw kang Juan nga usa ka talagsaong propeta ug nagtuo sila nga siya mao ang Mesiyas. Mahimo ni Juan nga dawaton kining maong pagdayeg ug pahimuslan ang sayop nga pagtoo sa mga tawo. Apan wala kini niya buhata. Hinoon, gisultihan niya ang mga tawo sa iyang tinuod nga papel nga mao ang pag-andam sa dalan nga agi-an sa Ginoo. Talagsaon kining kinaiya nga gipakita ni Juan tungod kay daghang tawo gusto man nga daygon ug yukboan. Ang panig-ingnan ni Juan magdasig kanato sa pagpabiling matinud-anon ug mapaubsanon bisan kon kita mapuno na sa pagdayeg sa katawhan. Si San Pablo nagtambag: “Don’t be selfish; don’t try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself” (Phil 2:3).

No comments: