Friday, October 30, 2015

SATURDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 14:1, 7-11. UNSA MAN ANG TINUOD NGA PAGPAUBOS? Karong adlawa gihatagan kita ni Hesus og hulagway sa tawong mapaubsanon. Siya ang tawo nga dili mangandoy sa pagdayeg sa uban. Dili siya makig-ilog sa taas nga hut-ong sa katilingban. Dili siya mamintaha ug maniguro para sa iyang kaugalingon. Ang maong tawo magpaulahi dili tungod kay maglikay siya nga mahago o mahasol, kondili tungod kay gusto niyang ipahiluna ang uban una sa iyang kaugalingon. Siya ang tawo nga mahimong dako atubangan sa Ginoo tungod kay “ang magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas”. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpabiling mapaubsanon ug manggihunahunaon sa isigkaingon. Sakto si C.S. Lewis sa iyang pag-ingon, “True humily is not thinking less of yourself; it is thinking of yourself less.”

No comments: