Monday, October 12, 2015

TUESDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 11:37-41. UNSA MAY MAS MAHINUNGDANON – ANG LIMPYO NGA MGA KAMOT O ANG LIMPYO NGA HUNAHUNA UG KASINGKASING? Sa pagpangaon, importante ang limpyo nga mga kamot; apan sa tanang panahon, mahinungdanon ang limpyo nga hunahuna ug kasingkasing. Dili kita angay’ng manundog sa mga Pariseo nga kanunay nagbaton og daotang hunahuna ug pagbati ngadto sa uban. Kini nga kinaiya maghatag og kadaot sa atong espiritu ug makahimo natong mapahitas-on, madinumtanon, ug masinahon. Si Kristo naghatag og dakong pagtagad sa pangsulod sa tawo tungod kay kini maoy tuboran sa maayong kinaiya ug binuhatan. Adunay nag-ingon: “Pure heart is the greatest temple in the world. Don’t believe the smiling face. But believe in the smiling heart. It is very rare in this world.”

No comments: