Sunday, October 25, 2015

TUESDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)LUKAS 13:18-21. UNSA MAY HAGIT SA SAMBINGAY SA LISO SA MUSTASA? Sa iyang damgo, si Berto gisuroy sa Ginoo didto sa Langit. Didto iyang nakita nga naghinobra ang gugma ug kalinaw. Nangutana si Berto: “Ginoo, pwede bang magdala ko’g gugma ug kalinaw ngadto sa among lugar kay dako kaayo mi’g panginahanglan niini”. Ug nitubag ang Ginoo: “Berto, dili man ko maghatag og mga bunga. Ang akong mahatag nimo mga liso ra. Kamo ang magtanum ug mag-amping niini aron motubo ug mamunga”. Ang sambingay sa Liso sa Mustasa nagtudlo nga ang Paghari sa Dios – kapuno sa gugma ug kalinaw – gihatag sa Ginoo kanato ingo’g mga liso. Anaa kanato ang tahas sa pagtanum ug pagpalambo niini. Adunay nag-ingon: “Plant seeds of happiness, hope, success and love; it will all come back to you in abundance. Such is the law of nature.”

No comments: