Monday, October 19, 2015

WEDNESDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 12:39-48. UNSA MAY PAGTULON-AN SA SAMBINGAY SA MGA SULUGOON? Kini magpahinumdum kanato nga kitang tanan mga piniyalan sa Dios. Angay kitang mag-amping sa mga butang nga atong gihuptan – sama sa kinabuhi, bahandi ug talento – ug mogamit niini alang sa paghimaya sa Iyang Ngalan. Isip mga piniyalan, gitahasan kita sa pagpalambo ug paggamit sa mga gasa sa Dios alang sa kaayohan sa tanan. Bulahan kita kon gigamit nato og maayo ang mga gasa tungod kay maangkon nato ang ganti sa Langit. Apan, alaot kita kon mag-abuso sa mga gasa ug magdaugdaog sa isigkatawo tungod kay maato ang dakong silot. Adunay nag-ingon: “All around you there are people who are hurting, people who need your love, people who need your encouragement. Let God use your talents and gifts to bless them.”

No comments: