Wednesday, October 7, 2015

THURSDAY OF THE 27TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 11:5-13. TUBAGON BA SA DIOS ANG TANAN NATONG PAG-AMPO? Si Kristo nag-ingon: “Pangayo kamo, ug kamo hatagan.” Sa mabaw nga pagsabot, makaingon kita nga bisan unsay atong pangayoon sa Dios ato gyod nga madawat. Pero, dili man ingon niini ang atong kasinati-an. Daghan sa atong gipangayo sa Dios nga dili niya ihatag. Gipasabot ni Hesus ang hinungdan niini: “Bisan sa inyong kadaotan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang sa inyong mga anak.” Sa ato pa diay, ang Langitnong Amahan, nga dili matupngan sa kaayo, mohatag lamang sa mga butang nga dili makadaot kanato. Sakto ang pahinumdum sa usa ka magsusulat: “Just because God doesn’t answer your prayers doesn’t mean He’s not listening, He’s just got something better in store for you.”

No comments: