Monday, February 27, 2017

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (A)

MATEO 6:24-34. UNSA MAN ANG ANGAY NATONG KABALAK-AN? Ang uban natong kabalaka dagko, sama sa sakit ug panglawas, pagpa-eskuyla ug kaugmaon sa mga anak, trabaho ug negosyo. Apan, daghan sa atong kabalaka walay hinungdan, sama sa porma ug pagpangarte, matang sa pagkaon ug ilimnon, opinyon ug ikasulti sa ubang tawo, ug uban pa. Tawhanon ang pagbati og kabalaka, pero kon magpalabi na lang pud tag kabalaka, dili na kini maayo. Si Leo Buscaglia nag-ingon: "Worry never robs tomorrow of its sorrow, it only saps today of its joy." Ang sobra nga kabalaka alang lamang sa mga kalibotanon ug walay Ginoo. Si Kristo nagdasig kanato sa pagsalig sa Dios kay dili kita niya pasagdan. Dili kalibotanong mga butang ang angay natong unahon kondili ang mga mithi sa gingharian. "Seek first the Kingdom of God and His righteousness, and everything will be given unto you."

No comments: