Wednesday, February 15, 2017

WEDNESDAY OF THE 6TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 8:22-26. UNSA MAN ANG DIOSNONG PAAGI SA PAGLUWAS OG TAWO? Gihawiran ni Hesus ang kamut sa buta ug iya kining gidala ngadto sa gawas sa balangay. Dili lang kausa kondili kaduha niya gitapion ang iyang mga kamut sa mga mata niini. Human ayoha, gipinahan ni Hesus ang buta sa dili pagbalik sa balangay. Kining ebanghelyo usa ka nindot nga hulagway sa proseso sa Diosnong paagi sa pagluwas og tawo. Mahitabo kini dili sa usa ka pamilok lamang kondili sa hinayhinay nga paagi. Dapiton ang tawo sa pagbiya sa iyang daang kahimtang ug pagsugod og lakaw uban sa Ginoo. Dili kini sayon ug angay ubanan og igong pasensya ug dakong gugma. Ang pagpakaulaw ug pag-insulto og tawo dili buhat nga Diosnon. Adunay nag-ingon, “When you are tempted to lose patience with someone, think how patient God is with you all the time.”

No comments: