Monday, February 27, 2017

MONDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 10:17-27. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAG-AMPING SA KALIBOTANONG BAHANDI? Adunay panultihon nga nag-ingon: “Wealth is like sea-water. The more we drink, the thirstier we become.” Ang bahandi dili makatagbaw. Una, mangandoy ta og linibo. Apan kon duna na tay linibo, mangandoy na man sab tag minilyon. Hangtod nga mahurot ang atong panahon, hunahuna ug kusog sa pagpadako sa atong bahandi. Mawala kanato ang panahon para sa Ginoo ug sa isigkatawo. Gihigugma ni Hesus ang tanan, dato ug pobre, ug gusto niya nga ang tanan maluwas. Busa, giawhag niya kita nga dili magpaulipon sa bahandi ug maninguha sa langit, nga maoy tinuod nga bahandi. Tinuod ang giingon ni Billy Graham: “When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost.”

No comments: