Thursday, February 9, 2017

THURSDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 7:24-30. NGANONG KINAHANGLAN MAN NATONG RESPETOHAN ANG MGA TAWO NGA LAHI KANATO OG PAGTOO? Para sa mga Hudiyo, ang mga pagano o mga tawo nga lahi kanila og pagtoo sama ra og bili sa iro. Kining maong panghunahuna gipamulong ni Kristo ngadto sa babaye nga pagano nga mihangyo kaniya alang sa kaayohan sa iyang anak nga masakiton. “Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro.” Gisulti kini ni Hesus dili aron pag-insulto sa maong babaye kondili aron pagsukod sa iyang pagtoo. Ug sa dihang napamatud-an ni Hesus ang kahugot sa pagtoo sa babaye, iyang gihatag ang iyang gipangayo. Kining ebanghelyo magtudlo kanato sa pagtahud sa matag tawo, bisan unsa man ang iyang pagtoo nga gihuptan. Matod pa, “We don’t have to agree on anything to be kind to one another.”

No comments: