Tuesday, February 7, 2017

WEDNESDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 7:14-23. UNSA MAN ANG MAGHATAG OG TINUOD NGA KAANYAG SA TAWO? Daghan kanato mogahin og daghang panahon ug kwarta aron ipabiling batan-on ug maanyag ang lawas ug panagway. Apan, pipila lang kanato ang interesado nga ipabilin ang kanindot ug kaanyag sa kasingkasing. I-asa man ang kambong o kaanyag sa imong nawong, kon ang imong kasingkasing maot ug daotan? Ganahan ba ang mga tawo nimo kon ikaw ambongan apan hambugero ug mapahitas-on? Malipay ba ang Dios nimo kon ikaw gwapa apan tsismosa ug libakira? Dili gayod. Ang ebanghelyo karon nagtudlo kanato nga ang anaa sa sulod sa tawo, ang iyang kasingkasing, maoy labing importante. Adunay panultihon nga nag-ingon: “Beauty aren’t as beautiful as they look, as they walk or as they talk. They are only as beautiful as they love, as they care and as they share.”

No comments: