Thursday, February 16, 2017

THURSDAY OF THE 6TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 8:27-33. UNSAON MAN NATO PAG-ILA SI KRISTO? Si Kristo nangutana: “Para kaninyo, kinsa man ako?”  Kining pangutana interesado dili sa atong nasayran kalabot ni Kristo kondili sa ato mismong pagkaila niya. Ang “pagkaila ni Kristo” atong makab-ot dili lamang pinaagi sa pagtambong og klase sa teolohiya, kondili labaw sa tanan, pinaagi sa atong pagpakig-uban kaniya diha sa pag-ampo, pagpamalandong ug pagpangalagad. Mao kini ang gitawag og personal nga pagpakigrelasyon uban sa Ginoo. Sama sa ubang matang sa relasyon, ang atong pagpakigsuod sa Ginoo molambo kon kita makamaong mohatag og igong panahon sa pagpakig-uban kaniya. Si Joyce Mayer nag-ingon, “When we enter into a personal relationship with Jesus, something wonderful happens: God begins to change our desires, and we want to become more like him.”

No comments: