Friday, February 10, 2017

FRIDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME

MARK 7:31-37. GIHATAGAN BA NATOG BILI ANG ATONG KAPASIDAD SA PAGPAMINAW UG PAGSULTI? Ang ebanghelyo nagsaysay sa gihimong pag-ayo ni Hesus sa usa ka tawong bungol ug amang. Kadaghanan nato walay problema sa pagkabungol ug pagka-amang. Ang atong problema anaa sa kawalay panahon o gana sa pagpaminaw ug pagpakighinabi sa usag-usa. Tungod sa trabaho, wala na tay panahon nga maminaw sa pulong sa Dios. Tungod sa mga electronic gadgets, dili na ta magtinagdanay diha sa panimalay. Tungod sa facebook, ang mga kabataan dili na maminaw ug makighinabi sa ilang mga ginikanan ug apohan. Malipay kaha ang Dios niini? Dili gayod. Sundon nato ang tambag: "Speak in such a way that others love to listen to you. Listen in such a way that others love to speak to you."

No comments: