Thursday, February 16, 2017

FRIDAY OF THE 6TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 8:34-9:1. UNSAON MAN PAGKAB-OT OG KINABUHING MALIPAYON? Si Hesus nag-ingon: “Ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinoon niini; apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako dili mawad-an niini.” Kining panultihon ni Kristo mapamatud-an diha sa atong kasinatian. Ang tawo nga maghunahuna lamang sa iyang kaugalingong interes magpuyo nga kulang sa kinabuhi. Wala siyay mahimong higala ug wala usab siyay madawat nga tinud-anay nga pagtagad o gugma. Sa laing bahin, ang tawo nga makamaong malimot sa kaugalingon alang sa kaayohan sa uban mapuno hinoon sa kinabuhi. Maiya ang daghang mga higala ug magpuyo siya nga puno sa pagdayeg ug paghigugma gikan sa uban. Sakto ang gisulti ni Albert Eisntein: “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

No comments: