Friday, February 10, 2017

FEAST OF OUR LADY OF LOURDES

MARK 8:1-10. UNSA MAY ATONG I-AMPO NING KAPISTAHAN SA BIRHEN SA LOURDES? Sa tuig 1992 gideklara ni Pope John Paul II nga Adlaw sa mga Masakiton ang matag ika-11 sa Pebrero, atol sa pangilin sa Birhen sa Lourdes. Ning adlawa, giawhag kita sa paghalad og mga pag-ampo alang sa tanang masakiton ug sa tanang nag-alima sa mga maluyahon. Sa atong pagkabinuhat, dili kalikayan nga kita masakit gayod ug makasinati og mga pag-antos. Apan dili kita angayng mahadlok ug mabalaka tungod kay aduna man kitay Langitnong Amahan ug Mahal nga Inahan nga magbantay kanato. Sama kang Santa Bernadet, moingon kita sa pag-ampo: "Lord, I do not ask that I never be afflicted, but only that you never abandon me in affliction."

No comments: