Friday, November 6, 2015

FRIDAY OF THE 31ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 16:1-8. UNSA MAY KALAINAN SA MGA ANAK SA KALIBOTAN UG SA MGA ANAK SA KAHAYAG? Masayran nato kini pinaagi sa pagsusi sa duha ka butang: ang sentro ug ang tumong sa atong gibuhat. Kon ang atong hunahuna, pagbati ug kusog anaa ra nagpunting sa mga kalibotanong butang sama sa kwarta, negosyo, balay, sakyanan, malagmit nagpuyo na kita isip mga anak sa kalibotan. Apan, kon ang atong hunahuna, pagbati ug kusog anaa nakasentro sa mga espirituhanong butang sama sa paghigugma, pagtabang, pagpasaylo, ug pagmaki-angayon, malagmit nagkinabuhi na kita isip mga anak sa kahayag. Ang mga anak sa kalibotan magtinguha lamang og unsay ilang madawat para sa kaugalingon. Apan ang tumong sa mga anak sa kahayag mao ang ilang mahatag sa uban gikan sa ilang kaugalingon.

No comments: