Sunday, November 29, 2015

MONDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


MATEO 4:18-22. UNSA MAN ANG PAGTULON-AN NGA ATONG MAKAT-ONAN SA KAPISTAHAN NI SAN ANDRES, USA SA PINAKAUNANG SUMUSUNOD NI KRISTO? Diha sa ebanghelyo, nailhan nato si San Andres nga tigdala og mga tawo ngadto sa Dios. Pananglitan, siya ang nagdala sa iyang igsoon nga si Pedro ngadto kang Hesus; siya ang nagpaila-ila sa usa ka pundok sa mga pagano ngadto kang Kristo; siya usab ang nagdala sa usa ka bata nga may 5 ka pan ug 2 ka isda ngadto kang Hesus. Sumala sa atong kasinatian, dili sayon ang pagdala og tawo ngadto sa Dios. Nanginahanglan kini og dakong gugma ug pasensya. Adunay nag-ingon, “Your greatest contribution to the Kingdom of God may not be something you do but someone you raise.” Dinasig ni San Andres, molihok unta kita sa pagkabig og mga tawo, kapamilya ug kahigalaan, ngadto sa Ginoo.

No comments: