Friday, November 27, 2015

SATURDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 21:34-36. KAMATAYON – ANGAY BA KINING TALIKDAN O PANGANDAMAN? Daghang mga tawo mahadlok mamatay ug dili ganahan maghunahuna sa kataposan sa ilang kinabuhi. Lingawon nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga kalibotanong butang ug kalihokan. Tungod niini, muabot kanila ang kamatayon nga dili sila andam. Si Hesus nagpahimangno: “Ayaw kamo’g patuyang sa pagkaon ug pag-inum sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ning kinabuhi-a, kay tingali unya’g hikalitan kamo niadtong adlawa.” Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpuyo og moral nga kinabuhi, nga adunay panglantaw sa kinabuhing dayon nga nagpaabot human ning kinabuhia. Si Leonardo da Vinci nag-ingon: “As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.”

No comments: