Saturday, November 14, 2015

SATURDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 18:1-8. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAGMAKANUNAYON SA PAG-AMPO? Sa sambingay, ang huwes walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa isigkatawo. Apan mihatag siya sa gipangayo sa biyuda tungod kay nagbalikbalik man kini kaniya. Pinaagi ning hamubong sugilanon, gidasig kita ni Hesus sa pagmakanunayon sa pag-ampo. Ang makanunayong pag-ampo usa ka pagpadayag sa dakong pagtoo. Matud pa sa usa ka magsusulat: “Faith is not belieiving that God can; it is knowing the He will.” Kon kita mangayo sa Dios og usa ka butang nga makaayo ug matarong, dili gayod kita niya balibaran. Dili lang kay Iya kining mahimo kondili Iya gayong himoon tungod sa dakong gugma para kanato. Ang Dios usa ka mahigugmaong Amahan, dili sama sa huwes nga walay balatian. Tubagon Niya ang tanan natong pag-ampo sa tukmang panahon.

No comments: