Wednesday, November 4, 2015

THURSDAY OF THE 31ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 15:1-10. UNSA MAY ATONG MAKAT-ONAN SA SAMBINGAY SA NAWALANG KARNERO? Ang sambingay naghulagway sa dakong gugma sa Dios alang sa mga makasasala. Sama sa maayong magbalantay nga mobiya sa 99 ka karnero aron pangitaon ang usa nga nahisalaag, ang Dios molihok aron pagkaplag sa usa ka makasasala. Ang matag tawo bililhon sa Dios; gusto Niya nga maluwas ang tanan. Kining sambingay magdasig kanato sa pag-ila sa atong pagkamasalaypon. Dili na kita magsigi’g tago. Likayan nato nga mahimong “self-righteous” sama sa mga Pariseo, nga nagpakaaron-ingnon nga sila hingpit ug walay sala. Adunay panultihon nga nagkanayon, “Cover your sin, God will expose it. Confess your sin, God will cover it.” Busa, angkonon, basolan ug ikumpisal nato ang atong mga sala aron kita pasayloon sa Dios.

No comments: