Monday, November 2, 2015

TUESDAY OF THE 31ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 14:15-24. UNSA MAY HINUNGDAN SA ATONG PAGBALIBAD SA MGA PAGDAPIT SA DIOS? Diha sa sambingay, ang unang dinapit sa hari nibalibad tungod kay aduna siyay susihon sa iyang napalit nga yuta. Mas gi-una niya ang trabaho kaysa kombira sa hari. Pangutana: Gitugotan ba usab nato ang atong trabaho o negosyo nga makapalayo nato sa Dios? Ang ikaduhang dinapit nibalibad tungod kay nakapalit siyag 5 ka parisan nga mga baka. Gipalabi niya ang kabtangan kaysa pagpakig-uban sa hari. Pangutana: Gitugotan ba usab nato ang mga materyal nga butang nga makababag sa atong pagpaduol sa Dios? Ang ikatulong dinapit nibalibad tungod kay bag-o lang siyang nangasawa. Mas importante niya ang iyang kapikas kaysa hari. Pangutana: Nakababag ba usab nato ang atong pamilya sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios?

No comments: