Monday, November 30, 2015

TUESDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


LUKAS 10:21-24. UNSA MAN ANG PINAKAHABOG NGA MATANG SA KAHIBALO UG UNSAON MAN NATO PAGKAB-OT NIINI? Ang pinakabililhong matang sa kahibalo mao ang kahibalo mahitungod sa Ginoo. Bisan unsa pa kadaghan ang mga butang nga nahibal-an sa usa ka tawo, wala kini bili kon ang maong tawo wala makaila sa Ginoo. Atong masabtan kang Kristo nga ang kahibalo ug pagka-ila sa Dios makab-ot lamang sa mga tawo nga adunay malumo ug mapaubsanong kasingkasing. Ang tawo nga garboso ug mapahitas-on dili gayod makaila kinsa ang Dios. Aron mailhan ang Ginoo, kinahanglan maghatag kita og igong panahon alang sa pag-ampo ug pagpamalandong sa Iyang mga Pulong. Ang Englist poet nga si John Milton nag-ingon: “The purpose of learning is to know God, and out of that knowledge to love Him and imitate Him.”

No comments: