Tuesday, December 1, 2015

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


MATEO 15:29-37. UNSA MAY ATONG BUHATON ISIP MGA KRISTIYANO ATUBANGAN SA KALISOD SA MGA TAWO? Ang pagpiyong sa mga mata ug pagtalikod sa problema sa uban dili angayan. Diha sa ebanghelyo si Kristo nagpakita kanato og maayong panig-ingnan. Nibati siya’g dakong kalooy sa mga tawo nga nagsunodsunod kaniya. Apan, dili lamang siya kutob sa kalooy. Nilihok siya aron paghupay sa gibati sa mga masakiton ug sa mga gigutom. Ang ehemplo ni Kristo magtuklod unta kanato sa paglihok para sa kaayohan sa mga nanginahanglan. Ang atong kalooy ubanan gayod nato sa buhat. Matod pa sa panultihon, “Compassion without action is a waste of emotion.” Bisan gamay lang ang atong katakos ug bahandi, molihok kita. Ang gamay nga atong mahimo, kon bendisyonan sa Ginoo, makatabang sa daghang mga tawo.

No comments: