Tuesday, December 29, 2015

6TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Lukas 2:36-40


UNSA MAY ANGAY NATONG HUPTAN KON KITA IG-ABOT NA SA PAGKATIGULANG? Uban sa pangedaron ang hinayhinay nga pagkaluya ug ang mga sakit-sakit sa lawas. Kon walay saktong gihawiran, ang mga tigulang dali rang mahutdag pailob ug mawad-ag paglaom. Ning mga adlawa, gipaila kita sa duha ka mga tigulang, si Simeon ug si Ana, nga nagpabiling lig-on haloyo sa ilang pangedaron. Unsa may ilang sekreto? Una, wala sila mohunong sa pag-adto sa templo ug pagsimba sa Ginoo. Ikaduha, hugot ang ilang pagtoo sa gisaad nga kaluwasan sa Ginoo, nga para kanila mao ang pinakabililhon sa tanan. Ug sa katapusan, nagpabilin silang malaumon bisan sa daghang kalisod ug pagsulay nga ilang naagi-an. Kining tulo ka mga hiyas - gugma, pagtoo, ug paglaum sa Dios maoy angay natong hawiran, ilabina kon kita ig-abot na sa katigulang.

No comments: