Sunday, December 20, 2015

December 21 MISA DE GALLO

LUKAS 1:39-45. UNSA MAY BILILHONG GASA NGA ATONG MAHATAG SA ISIGKATAWO NING KAPASKOHAN? Human masayod nga mahimo siyang inahan sa Manunubos, ang unang gibuhat ni Maria mao ang pagbisita sa iyang paryenti nga si Isabel. Labing siguro, gusto niya nga motabang ug mosilbi kang Isabel nga mabdos usab niadtong higayona sa iyang katigulangon. Labaw sa tanan, buot ni Maria nga ipaambit sa iyang paryenti ang kalipay nga iyang gibati tungod sa batang Hesus nga diha sa iyang sabakan. Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga ang kalipay, dili ang mahalong butang, maoy pinakanindot nga pinaskohan nga atong mahatag sa isigkatawo. Sama kang Maria, lipayon nato ang ubang tawo pinaagi sa atong pagbisita, pagtabang, ug pagdala kang Kristo ngadto sa ilang kinabuhi.

Ning kapaskohan:

  1. Atong hunahunaon kinsa ang mga tawo nga angay natong tabangan ning panahon sa Pasko. Pangitaon nato ang labing naglisod, labing maluyahon, ug labing masulob-on.
  2. Mangita kita’g higayon nga makahimo og pagbisita sa mga igsoon natong naglisod. Dalhon nato kanila ang presensya ug gugma sa Dios. Hinumduman nato nga ang gasa sa kaugalingon mas importante kaysa gasa nga materyal.

No comments: