Sunday, December 6, 2015

MONDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT (YEAR C)


LUKAS 5:17-26. KINSA MAN ANG MGA TAWO NGA MAISIP NATONG TINUOD NGA MGA HIGALA? Dihay paralitiko nga gipakitaan og dakong kaayo sa iyang mga higala. Naluoy sila sa iyang kahimtang ug naningkamot sila sa pagdala kaniya ngadto kang Hesus. Tungod  sa kadaghan sa mga tawo, didto na nila siya ipaagi sa atop sa balay diin nagsangyaw si Hesus. Nakadayeg ang Ginoo sa kadako sa ilang pagtoo ug paningkamot, ug tungod niini giayo niya ang paralitiko. Kining ebanghelyo magtudlo kanato nga ang tinuod nga mga higala mao kadtong mouban kanimo dili lang sa kalipay kondili sa kasakit usab. Labaw sa tanan, makamao silang mangita’g paagi sa pagdala kanimo ngadto sa Dios haloyo sa mga pagsulay ug kalisod. Adunay panultihon, “True friends are always there when you need them. Fake friends are only there when they need you.”

No comments: