Monday, December 28, 2015

5TH DAY WITHIN THE OCTAVE OF CHRISTMAS (YEAR C)

Lukas 2:22-35


KINSA MAN ANG TAWO NGA MALINAWON UG MALIPAYON? Si Herodes nabalisa pag-ayo ug nalisang sa iyang pagkahibalo nga adunay Batang Mesiyas nga matawo. Apan, si propeta Simeon nalipay kaayo nga nakakugos sa Batang Mesiyas didto sa templo. Tungod niini dili na niya igsapayan kon siya mamatay dihadiha dayon. Nganong managlahi man ang reaksyon ni Herodes ug ni propeta Simeon? Si Herodes tawo nga kalibotanon, naghunahuna sa kaugalingong kaayohan lamang, ug wala moila sa Dios. Ang tawo nga sama niini magpuyo gayod nga mahadlokon. Samtang si Simeon tawo nga matarong, nag-alagad sa Dios ug nag-ampo alang sa kaluwasan sa tanan. Ang tawo nga ingon niini magpabiling lig-on, malaumon ug malinawon bisan atubangan sa kamatayon.

No comments: