Thursday, December 3, 2015

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT (YEAR C)


MATEO 9:27-31. UNSA MAY ATONG GUSTO NGA MADAWAT KARONG UMAABOT NGA PASKO? Diha sa ebanghelyo adunay duha ka buta nga nagpakilooy kang Hesus – gusto sila nga makakita. Unsa kaha kon kini usab ang atong pangayoon sa Ginoo – ang grasya nga makakita sa kamatuoran. Usa ka awit ang nagkanayon: “Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Ug way pulos ang kahayag sa atong mga mata kon sa kasingkasing magpabilin tang buta.” Sa pagkatinuod, kada tawo adunay pagkabuta. Adunay mga tawo nga dili makakita sa ilang kaanindot; ang uban dili makakita sa ilang kadaotan. Adunay mga tawo nga buta sa kaayo sa isigkatawo; ang uban buta sa panginahanglan sa mga silingan. Ning kapaskohan, hangyoon nato ang Ginoo nga iya kitang tabangan nga makakita sa mga butang nga angay natong makit-an.

No comments: