Monday, December 21, 2015

December 22 MISA DE GALLO

LUKAS 1:46-56. UNSA MAN ANG HAGIT SA AWIT NI MARIA ALANG KANATO KARON? Gipadayag ni Maria ang iyang pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo tungod sa mga dagkong butang nga Iyang gihimo para sa katawhan sa Israel. Nasayod si Maria nga ang Ginoo nanginlabot kanunay sa kinabuhi sa mga tawo. Ang katawhan sa Israel gilabanan sa Dios batok sa tanang kaaway. Ug siya nga ubos nga sulugoon gituboy sa Dios labaw sa tanang binuhat. Atong masabot sa awit ni Maria nga ang Ginoo adunay dakong pagbati sa mga tawo nga anaa sa ubos nga hut-ong sa katilingban, walay tingog, ug dinaugdaog. Kini nagdasig sa mga kabos nga dili mawad-an og paglaum tungod kay sila ang labing duol sa kasingkasing sa Dios. Nag-awhag usab kini sa tanan nga motabang sa mga kabos ug makigbatok para sa ilang katungod.

Ning Kapaskohan:

  1. Atong ilhon ang mga tawo diha sa atong palibot nga wala mahatagi og saktong pagtagad, wala mapaminaw, ug ang mga biktima sa pagdaugdaog ug inhustisya.
  2. Makighiusa kita sa mga kabos pinaagi sa pagtinabangay ug paghatag og kusog sa usag-usa.

No comments: