Thursday, November 19, 2015

FRIDAY OF THE 33RD WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 19:45-48. UNSA MAY MAKASUKO SA GINOO? Sa panahon ni Hesus, adunay mga tawo didto sa templo nga nagpadato sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamaligya og mga mananap ug pagpamaylo’g kwarta nga ihalaray. Sa maong sistema, looy ang mga kabos nga muadto sa templo tungod kay mapugos man sila sa pagbayad og labaw pa kaysa angayan. Para kang Hesus, usa kini ka pagpanamastamas batok sa Dios ug inhustisya batok sa isigkatawo. Ang pagpadayag sa kasuko ni Hesus magpakita unsa kangil-ad ang buhat sa pagpahimulos sa kahimtang sa mga kabos. Pinaagi ning ebanghelyo, gimahimangnoan sa makusganong paagi ang tanang mga nangulo sa Simbahan ug sa katilingban nga dili magpahayahay sa kaugalingon pinaagi sa pagpamintaha sa mga kabos. Kon buhaton nila kini, maila ang dakong kasuko sa Dios.

No comments: