Thursday, November 12, 2015

FRIDAY OF THE 32ND WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)

LUKAS 17:26-37. UNSAON MAN KITA PAGHUKOM SA GINOO INIG ABOT SA PANAHON? Gihulagway ni Hesus ang maong panahon pinaagi sa pag-ingon: “Niadtong gabhiona, may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan; kuhaon ang usa ug ang usa ibilin.” Pinaagi ning panultihon gitudloan kita nga matag tawo manubag sa iyang kaugalingon atubangan sa Ginoo. Dili nato mahimong ipasa ang maong responsabilidad ngadto sa uban. Nindot kini nga pahimangno tungod kay adunay mga tawo nga magpasagad lang ug magsalig nga maluwas tungod sa katarong ug kamaampoon sa ilang mga ginikanan, kapikas, o kaha kaigsoonan. Sayon ra nga moingon, “I-apil lang ko og ampo” o “Ikaw lay pagbinuotan para nako”. Sayop! Sa Adlaw sa Paghukom, ang atong binuhatan maoy susihon sa Ginoo, dili ang sa uban.


No comments: