Saturday, May 27, 2017

FRIDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:20-23. KANUS-A MAN MAHIMONG KALIPAY ANG ATONG MGA KASAKIT? Gigamit ni Kristo ang hulagway sa usa ka inahan nga nagbati. Dili lalim ang kasakit nga masinati sa usa ka babaye nga manganak. Apan ang tanan niyang kasakit malimtan ug mapulihan sa dakong kalipay inigkakita niya sa iyang nahimugsong anak. Sa atong pagsunod kang Kristo, makasinati usab kita’g mga sakripisyo – diha sa pagpakigbatok sa daotan, sa pagbarog sa kamatuoran, sa paghigugma sa mga kaaway, ug uban pa. Apan ang tanan natong kasakit mapulihan og kalipay human nato makita ang bunga sa atong maayong buhat. Nindot ang giingon sa usa ka magsusulat: “Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times; they have made you stronger and wiser.”

No comments: