Sunday, May 28, 2017

MONDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:29-33. KINSA MAY ANGAY NATONG PALABIHON, ANG DIOS BA O ANG MGA BARKADA? Tingali abtik kitang motubag og “Dios”, apan sa pagkatinuod, daghang higayon nga palabihon nato ang mga barkada. Usahay, dili kita makasimba ug makaampo tungod kay aduna kitay lakaw uban sa mga barkada. Usahay, atong labanan ug panalipdan ang mga tawong nakasala tungod kay sila atong barkada. Ug usahay gani, kita moapil sa pagbuhat og daotan tungod kay gusto kitang makig-uban sa mga barkada. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo gipanagna ni Kristo nga muabot ang panahon nga siya biyaan sa mga tinun-an. Apan, dili niya kini igsapayan tungod kay mas bililhon para kaniya nga mahiusa sa Dios Amahan diha sa katarong. Sakto ang giingon, “It is better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction.”

No comments: