Saturday, May 27, 2017

SATURDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:23B-28. UNSA MAY GIPASABOT SA GIINGON NI HESUS, "BISAN UNSAY INYONG PANGAYOON SA AMAHAN SA AKONG NGALAN IYANG IHATAG KANINYO"? Kini wala magpasabot nga makapangayo kita bisag unsa nga atong gusto basta lamang gamiton nato ang mga pulong “kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus, Amen”. Ang pag-ampo “sa ngalan ni Hesus” nagpasabot nga kita mag-ampo sama sa iyang paagi ug kagustohan. Sama kang Hesus, atong himoon ang pag-ampo nga kabahin sa atong kinabuhi. Matag karon ug unya, moduol kita sa Dios sama sa usa ka anak nga mamarayeg sa iyang mapinanggaong Amahan. Si Max Lucado nag-ingon: “Our prayers may be awakward. Our attempts may be feeble. But since the power of prayer is in the One who hears it, our prayers do make a difference.”

No comments: