Monday, May 29, 2017

TUESDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 17:1-11. UNSA MAN ANG KINABUHING DAYON? Ang kinabuhing dayon wala lamang magpasabot og kinabuhing walay katapusan. Ang natad sa syensa ug medisina nagsigig pangitag mga paagi sa pagpalungtad sa kinabuhi sa tawo, apan kini dili garantiya sa usa ka maayong kinabuhi para kanato. Para asa man ang kinabuhi nga taas kon kini dili malipayon o makahuloganon? Para sa Balaang Kasulatan, ang kinabuhing dayon dili lamang katas-on sa kinabuhi (quantitative) kondili kalidad sa kinabuhi (qualitative). “Kini ang kinabuhing dayon, nga sila makaila Kanimo, ang bugtong matuod nga Dios, ug ang Imong gipadala, si Hesukristo.”  Nga sa ato pa, ang kinabuhing dayon mao ang usa ka kinabuhi nga nahilambigit pag-ayo sa Buhing Dios, ug tungod niini, puno sa kalinaw, kalipay ug gugma nga walay sama.

No comments: