Wednesday, May 17, 2017

WEDNESDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER


JUAN 15:1-8. UNSA MAN KITA NGA MATANG SA SANGA SA PUNOAN SA PARAS? Adunay duha ka klase sa mga sanga sa paras: ang mabungahon ug ang dili mabungahon. Kasagaran, ang mga sanga nga walay bunga putlon aron nga ang nutrisyon sa punoan dili mausik ug mapahimuslan sa mga sanga nga mabungahon. Matag karon ug unya, ang mga sanga nga mabungahon pul-ongan aron makabunga pag mas daghan. Kitang mga Kristiyano mao ang mga sanga; si Kristo mao ang atong punoan. Aron kita makabunga, kinahanglan kitang magpabilin kang Kristo. Ug aron kita mas labing magmabungahon, kinahanglan kitang pul-ongan sa garbo, kahakog, ug ubang daotang batasan. Matod pa sa usa ka magsusulat: “Every living thing needs to be pruned so it can reach its fullest potential – including you and me.”

No comments: