Saturday, May 20, 2017

SATURDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER


JUAN 15:18-21. KINSA MAN ANG NANAG-IYA KANATO, ANG KALIBOTAN O ANG GINOO? Ang mga tawo nga gipanag-iya sa kalibotan mao sila nga wala nay laing gihunahuna kondili ang pagpangita’g kwarta, pag-angkon og materyal nga mga butang, ug pagsiguro sa kaugalingong kaayohan. Ang mga kalibotanon walay panahon sa Dios ug walay pagpakabana sa kahimtang sa mga kabos. Sa laing bahin, ang mga tawo nga gipanag-iya sa Dios maampoon, mahigugmaon ug matinabangon. Sila ang mga sumusunod ni Kristo. Ang ilang pagtrabaho ug pagnegosyo tinarong, makiangayon ug dili nilaog. Dili nila kalimtan ang panahon para sa Dios ug dili usab nila ibaylo sa kwarta ang ilang mga moral nga prinsipyo. Sakto ang giingon: “We all have titles and labels, but the only one that matters is “Christ follower”.

No comments: