Monday, May 22, 2017

MONDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 15:26-16:4. NGANONG ADUNA MAY MANGLUTOS SA MGA KRISTIYANOS? Si Kristo nagpasidaan nang daan: “Hinginlan kamo nila sa mga sinagoga; gani moabot ang takna nga si bisan kinsa nga mopatay kaninyo magtoo nga mag-alagad siya sa Diyos.” Nasayod kita nga hangtod karon adunay mga tawo nga mopatay og mga Kristiyanos sa ngalan sa Dios. Para kanato nga nagsimba og Dios nga mahigugmaon, lisod sabton ang ilang hunahuna ug binuhatan. Si Hesus miingon, “Buhaton nila kini tungod kay sila wala makaila sa Amahan ni kanako.” Nga sa ato pa, gibuhat nila ang pagpatay sa mga Kristiyanos tungod kay wala man sila makaila sa tinuod nga Dios. Apan, bisan sa mga pagpanglutos, ang simbahan nagpabiling buhi ug lig-on. Matod pa sa usa ka magsusulat, “Christianity is like a nail. The harder you strike, the deeper it goes.”

No comments: