Wednesday, May 24, 2017

WEDNESDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER

JUAN 16:12-15. MAKAMAO BA KITANG MAGPASENSYA SA ISIGKATAWO KON KINI DUGAY'NG MAKAT-ON SA MGA BUTANG NGA BUOT NATONG ITUDLO KANILA? Kasagaran, dali ra kitang masuko ug mawad-ag paglaum sa atong mga igsoon, anak, o estudyante nga gahi’g ulo. Moingon dayon kita, “Bahala naka sa imong kinabuhi oy! Ako bay mag-antos nga ikaw man!” Apan, dili kini maoy angay natong buhaton. Atong sabton nga matag tawo lain-lain og kapasidad sa pagsabot ug lain-lain usab og kahimtang sa kinabuhi nga makaapekto sa ilang pagtubo sa hunahuna ug pagbati. Si Hesus naghatag kanato’g ehemplo sa pagdawat sa hinayhinay nga kausaban ug kalamboan sa tawo. Wala niya pwersaha ang pagpasabot sa mga sumusunod. Adunay nag-ingon, “When you are tempted to lose patience with someone, think how God has been patient with you all the time.    

No comments: