Wednesday, May 24, 2017

THURSDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:16-20. MAKAHIMO BA ANG DIOS SA PAGBIYA KANATO? Usahay makapangutana kita niini ilabina sa mga panahon nga aduna kitay dagkong suliran. Sa ebanghelyo si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an: "Sa dili madugay mawala ako kaninyo, apan sa dili madugay inyo akong makauban. . . Ang inyong kaguol mahimo unya nga inyong kalipay." Nakapalibog kini sa mga tinun-an, apan sa Pentekostes nasabtan nila nga si Hesus dili gayod mobiya kanila. Magpabilin siya sa ilang kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo, nga maoy tigpanalipod, tigpalig-on ug tighatag og kalipay. Busa, sa sunod higayon nga kita adunay dagkong problema ug pag-antos, dili nato angay’ng bati-on nga kita gipasagdan sa Dios. Mosalig kita sa iyang gisaad sa libro sa mga Hebreo: “I will never fail you, I will never abandon you” (13:5).

No comments: