Monday, May 15, 2017

MONDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER


JUAN 14:21-26. UNSA MAN KAMATINUD-ANON ANG ATONG GUGMA SA DIOS? Sayon ang pag-ingon, “Gihigugma ko ang Dios”, pero ang pangutana – ato ba kining gipakita sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi? Kon wala, nan dili kita matinud-anon. Matod pa sa panultihon, “Love is not not about how much you say ‘I love you’, but how much you can prove that it’s true.” Ang tinuod nga gugma ipadayag sa buhat, dili lamang sa pulong. Kini ang gipasabot ni Hesus sa iyang pag-ingon, “Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo.” Nga sa ato pa, ang atong gugma sa Dios maisip nga tinuod kon kita maampoon, masaligon ug mapasalamaton Kaniya, mahigugmaon sa isigkaingon, mapasayloon sa mga kaaway, matinabangon sa mga nanginahanglan, ug maampingon sa kinaiyahan.

No comments: