Sunday, March 26, 2017

4TH SUNDAY OF LENT


JUAN 9:1-49. ASA MAN KUTOB ANG ATONG MAKITA? Diha sa basahon ni Samuel (16:7) giingnan kita sa Dios nga magbantay sa paghukom tungod kay “ang tan-awon sa tawo mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasingkasing”. Usa kini ka pahinumdum nga bisan tuod aduna kitay mga mata nga makakita, sa daghang paagi kita nagpabiling mga buta. Usahay dili nato makita ang mga paningkamot sa atong mga ginikanan. Usahay dili nato makita ang mga nindot nga hiyas sa atong kapikas ug mga anak. Usahay pud dili nato makita ang nagpaluyo sa kalisod sa mga silingan. Si San Pablo (Efeso 5:14) nagsangyaw nga si Hesus mao ang kahayag ug siya ang maghatag og lamdag sa atong kinabuhi. Sama sa buta sa ebanghelyo, sundon nato ang mga sugo ni Kristo aron atong makita ang tanan nilamdagan sa kahayag sa Kahitas-an.

No comments: