Wednesday, March 8, 2017

WEDNESDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT

LUKAS 11:29-32. UNSA MAN ANG MAKAPANGIL-AD SA USA KA KATILINGBAN? Si Hesus nakatuwaw sa pag-ingon, “Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona!” Nabungat niya kini tungod kay ang mga tawo nidumili sa pagtuo kaniya bisan sa mga milagro ug maayong buhat nga nag-uban sa iyang pagsangyaw. Ang katilingban, o bisan ang pamilya, nga dili moila o dili maminaw sa Dios mapuno gayod sa kadautan. Maghari kanila ang kalaog, kasina, pagdumot, panag-away ug uban pa. Samtang ang katawhan nga moila sa Dios ug modawat Kaniya isip hari sa ilang kinabuhi mapuno sa kalinaw ug grasya. Matod pa sa usa ka magsusulat: “Joy is the infallible sign of the presence of God.” Ning Kwaresma, atong pangayoon sa Dios ang Iyang presensya diha sa atong pamilya ug katilingban, ug diha sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. 

No comments: